PSPTO :: Statut PSPTO

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

 

Statut PSPTO


ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest poszerzanie wiedzy na temat leczenia otyłości
8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie wykładów i warsztatów szkoleniowych,
b) organizowanie posiedzeń naukowych,
c) propagowanie postaw prozdrowotnych,
d) prowadzenie edukacji dla osób zajmujących się leczeniem otyłości.

Wydawnictwo Via Medica
COPYRIGHT BY VIA MEDICA, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel.: (0 58) 3209494, faks: (0 58) 3209460, viamedica@viamedica.pl
Kariera w Grupie Via Medica

Strona pochodzi z serwisu PSPTO